Quality Policy

Η Εμπορική Εταιρία Α.Σ.Ε.Α. ΜΟΥΜΤΖΗΣ Α.Ε. αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού, εξειδικευμένους σε σιδηροδρομικά οχήματα, λεωφορεία και υλικά αυτών, εμπορεύεται ανταλλακτικά σιδηροδρομικών οχημάτων και λεωφορείων και αναλαμβάνει την διασκευή διαφόρων τύπων τέτοιων οχημάτων.

Βασική αρχή και δέσμευση της Α.Σ.Ε.Α. ΜΟΥΜΤΖΗΣ Α.Ε. είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της, διακινώντας εμπορεύματα που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των πελατών της, καθώς και να παρέχουν υπηρεσίες διασκευής οχημάτων.

Η εταιρεία δεσμεύεται και στοχεύει πάντοτε στην εμπορία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών που:

 • Συμμορφώνονται στα πρότυπα, κανονισμούς και διατάξεις που τα αφορούν.
 • Είναι κατάλληλα και ασφαλή για την χρήση για την οποία προορίζονται.
 • Καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές υποχρεώσεις της προς τους πελάτες.
 • Επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που η εταιρία θέτει σε κάθε έργο προμήθειας υλικών που της ανατίθεται.

Η κατευθυντήρια γραμμή λειτουργίας της Α.Σ.Ε.Α. ΜΟΥΜΤΖΗΣ Α.Ε. είναι η ποιότητα που πρέπει να παρέχεται στον πελάτη σε όλα τα επίπεδα απαιτήσεών του (ποιότητα, εξυπηρέτηση, επικοινωνία, ανταπόκριση σε πιθανά παράπονα).

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Α.Σ.Ε.Α. ΜΟΥΜΤΖΗΣ Α.Ε. :

 • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001/2015. Το Σ.Δ.Π. εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας και η αποτελεσματικότητα του παρακολουθείται με βάση συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους. Οι στόχοι αυτοί καθορίζονται και ελέγχονται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στην Ανασκόπηση του Σ.Δ.Π. από τη Διοίκηση.
 • Παρακολουθεί και μετράει τις διεργασίες του Σ.Δ.Π. και προχωρά σε διορθωτικές ενέργειες, όταν αυτές δεν επιτυγχάνουν τα προσχεδιασμένα αποτελέσματα.
 • Παρέχει επαρκείς πόρους για την εφαρμογή, διατήρηση και συνεχή βελτίωση του Σ.Δ.Π.
 • Παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις τεχνολογικές εξελίξεις των προϊόντων στο χώρο των σιδηροδρομικών οχημάτων και λεωφορείων.
 • Παρακολουθεί τις ανάγκες των πελατών καθώς και την νομοθεσία ώστε να είναι σε θέση να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις.
 • Έχει καθορίσει κριτήρια για την επιλογή και αξιολόγηση / επαναξιολόγηση των προμηθευτών της και τον έλεγχο των προμηθευομένων εμπορευμάτων.
 • Εφαρμόζει σύστημα συνεχούς ενημέρωσης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και αναβάθμισης του προσωπικού της και των συνεργατών της.

Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες, αποτελεί αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της εταιρίας και των στόχων της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Σεπτέμβριος 2020

Do you have any questions? We are experts!